وبلاگی جهت ارتباط متقابل بهتر و موثرتر والدین کودکان و مرکز پیش دبستانی خاطره

4 رنگ اصلی
آبی ، سبز، قرمز و زرد
رنگهای هشت گانه شامل :
چهار رنگ اصلی یا رنگهای مستقل از لحاظ روحی آبی مایل به تیره ( سرمه ای)  - آبی مایل به سبز - نارنجی مایل به قرمز - زرد روشن
چهار رنگ کمکی غیر اصلی یا فرعی
بنفش- قهوه ای – سیاه -خاکستری
شرح کوتاهی درباره چهار رنگ اصلی
آبی تیره : نشانگر عمق احساسات بوده و صفات زیر در انتخاب این رنگ وجود دارد :
خودمحور ، روحیه مشارکت و همکاری در انقیاد دیگران ،حساسیت طبع ، دارای قدرت ادراک زیاد ،روحیه اتحاد با دیگران
جنبه های عاطفی شخصیت او عبارتند از :
طالب آرامش ،خواستار رضایت و خشنودی ،ملایمت طبع ، عشق و محبت
آبی مایل به سبز : نشانگر نرمش پذیری اراده بوده و صفات زیر در انتخاب کننده این رنگ وجود دارد :
خود محوری منفعل ،حالت دفاعی دارد ،مستقل است ،مراقب جان خویش است ، دارای حس تعلق ،تغییر ناپذیری
جنبه های عاطفی شخصیت او عبارتند از :
روحیه اصرارو سماجت ، اظهار وجود و عرض اندام ،روحیه لجاجت ، عزت نفس دارد .
رنگ نارنجی مایل به قرمز :
نشانگر نیروی اراده بوده و صفات زیر در انتخاب کننده این رنگ وجود دارد :
برون محوری ،فعالیت ، مهاجم و متجاوز ، مستقل  است ،  دارای حس  رقابت ، اهل عمل   و  فعالیت
جهات عاطفی شخصیت او عبارتند از :
آرزو مندی ، هیجان پذیری ، سلطه طلبی ، تمایلات قوی جنسی
زرد روشن: نشانگر خود انگیختگی بوده و صفات زیر در انتخاب کننده این رنگ وجود دارد :
برون محوری ، فعالیت ، آینده نگری ، غیر مستقل ، توسعه طلبی ،بلند پروازی ، اهل تحقق و پژوهش
جهات عاطفی شخصیت او عبارتند از :
تغییر پذیری ، پر توقع ،داشتن اصالت و نیروی ابتکار ،نشاط و زنده دلی

  معنای هشت رنگ  

 هریک  از هشت رنگ  با دقت انتخاب شده اند زیرا از معنای خاص روحی وو جسمی برخوردار می باشد که اصطلاحا ساختار رنگ نامیده میشود . این معنی یک اهمیت  عمومی داشته و در سرار سر جهان برای پیر و

جوان ،مرد و زن ،تحصیل کرده و فاقد تحصیلات ،متمدن و غیر متمدن یکسان است  .

 رنگ خاکستری (0)

 خاکستری در این آزمایش ،نه دارای رنگ است  ،نه تیره است و نه روشن ،بلکه  کاملا آزاد از  هر محرک یا   گرایش روانی میباشد .خاکستری خنثی است نه ذهنی است و نه عینی ،نه درونی است و نه بیرونی ، نه اضطراب آفرین است و نه آرام بخش . خاکستری فاقد حیطه و قلمرو است و فقط یک مرز بوده ، مرزی  مانند(( سرزمین هیچ کس ))

 هر کس  رنگ خاکستری  را در وضعیت  اول انتخاب کند  معنایش این است که میخواهد دور هر چیز دیواری    بکشد و خود را  غیر متعهد و فاقد  فعالیت  بیرونی نماید  بطوری که بتواند خود را  در برابر  هر نفوذ یا محرک  خارجی حفظ کند .

 از سوی دیگر شخصی که خاکستری را در وضعیت هشتم انتخاب می کند چنین شخصی مایل  است که هر     چیز را در پوشش اراده  خود قرار دهد (یعنی عدم مشارکت را رد میکند )و احساس می کند که از حق کاملی   برای شرکت کردن در هر چیزی که در پیرامون او روی میدهد ،برخوردار است به نحوی که  ممکن است دیگران    او را فردی فضول ،بسیار کنجکاو یا موی دماغ بدانند .

 آبی (1)

 رنگ آبی تیره (سرمه ای) این آزمایش  نشان دهنده آرامش کامل است .

 اندیشیدن در باره این رنگ ،از یک تاثیر آرام بخش در سیستم اعصاب مرکزی برخوردار است . فشار خون نبض    و تنفس کاهش مییابد در حالی که مکانیسم های خود محافظ برای تجدید نیرو ی موجود زنده فعالیت مینماید . از نظر روانشناسی گرایش به حساس بودن و سهولت دل آزرده شدن نیز افزایش می یابد .

 وقتی که رنگ آبی برای وضعیت اول انتخاب میشود ، به آرامش عاطفی ،صلح و صفا ،هماهنگی و خشنود ی    و یا یک نیاز روحی به استراحت ،تسکین و فرصتی برای تجدید قوا  نیاز است .

  هنگامی که رنگ آبی برای وضعیت های ششم و هفتم و هشتم انتخاب میگردد ،ا ین نیاز به آرامش  و اعتماد متقابل در روابطش با دیگران ،ارضا نشده با قی میماند و موجب اضطرابی می شود که بیشتر از اضطراب موجود در قسمت انتهای ردیف رنگ است .

 آبی تیره طرد شده به عنوان یک نیاز ارضا نشده کامیابی عاطفی می تواند موجب یک ترجیح جبرانی رنگ سبز است .

 سبز (2)

 رنگ سبز در این آزمایش رگه ای از رنگ آبی را نیز دارد و آزمایش  رنگ نشانگر  وجود شرایط  روحی ((اضطراب انعطاف پذیر ))است .انتخاب کننده این رنگ دارای صفات روحی اراده در انجام کار ،پشت کار و استقامت  است    و لذا سبز مایل به آبی نمایانگر عزم راسخ ،پایداری و مهمتر از همه مقاومت در برابر تغییرات میباشد .

 رنگ سبز از نظر نمادی شباهت به درخت کاج غول اسا خلق و خوی تند و خودکامه و حالت اضطراب در هنگام کشیدن زه کمان دارد .

 هر کس که سبز را در وضعیت اول انتخاب می کند مایل به تاثیر گذاردن در محیط پیرامون خویش است . چنین شخصی نیاز به شناخته شدن و داشتن راه و روش خاص خود در برابرمخالفت و ایستادگی دارد .

 ردی که سبز را در وضعیت ششم هفتم یا هشتم بر میگزیند ،خواستار همان چیزهاست لکن بر اثر مقاومتی   که با آن روبرو شده است ضعیف گردیده و به دلیل شناخته نشدن  احساس می کند که قدرت او کاهش یافته است .این حالت منجر به اضطراب و پریشان حالی می گردد و دلیل آن نیز جنبه الزامی آرزوهای  وی و ا حتمالا  ضعف جسمانی واقعی است .

 قرمز (3)

 در قرمز در این آزمایش که با ترکیب آ ن با رنگ زرد  یک نارنجی کم رنگ را بوجود  می آورد نشانگر  یک شرط جسمانی بکار بردن انرژی است .نبض را سریعتر می کند فشار خون را بالا میبرد و تنفس را بیشتر میکند .     قرمز بیانگر نیروی حیاتی ،فعالیت عصبی و غددی بوده  و لذا  معنای آرزو  و ت مام شکلهای میل و اشتیاق را دارد .قرمز یعنی لزوم به دست آوردن نتایج  مورد نظر و  کسب کامیابی  است .قرمز  یعنی  محرک  اراده  برای    پیروزی ، و تمام  شکلهای  شور زندگی  و قدرت از  تمایلات جنسی گرفته تا تحول انقلابی .هر کس قرمز را در وضعیت اول انتخاب میکند مایل است که از طریق فعالیت هایش زندگی پر جنب و جوش و کاملی داشته باشد .

 قرمز طرد شده در وضعیت  های ششم و هفتم و هشتم حکایت از آن دارد که شدت تحریک آن به عنوان  یک خصومت تلقی شده است . هرکس که رنگ قرمز را رد می کند در یک حالت بسیار تحریک آمیز  قرار دارد . این حالت ممکن است به دلیل رنج بردن از نبودن شور زندگی (مثلا به علت خستگی جسمی یا نارسایی قلبی )باشد و یا این که شخص احساس کند که با مشکلات تقریبا حل نشدنی رو به رو است .

 قرمز موقعی اهمیت دارد که در سه وضعیت اول ردیف رنگ قرار نگرفته باشد .

 زرد (4)

 رنگ زرد در این آزمایش روشن ترین رنگ بشمار آمده و اثر آن بصورت روشنی و شادمانی ظاهر میشود .چون قرمز بصورت غلیظ تر و سنگین تر از رنگ زرد لذا از قدرت تحریک بیشتری  برخوردار  است . از سوی دیگر چون   رنگ زرد سبکتر و غلظت کمتری در مقایسه با رنگ قرمز دارد لذا بجای اینکه محرک باشد بیشتر جنبه تلقینی دارد .

 زرد نمایانگر توسعه طلبی بلامانع و سهل گرفتن یا تسکین خاطر است زرد از لحاظ نمادی ،شباهت به گرمای دلپذیر نور آفتاب ،هاله دل انگیز پیرامون جام شراب  مقدس  روحیه شاد و  خوشبختی دارد . ادراک  حسی آن طعم تند دارد عنصر عاطفی آن را زنده دلی امید وار کننده تشکیل میدهد و اندامهای حسی آن مرکب است از سیستم های عصبی سمپاتیک و پارا سمپاتیک .

 چنانچه زرد در وضعیت اول انتخاب شود نشانه رهایی و امید یا انتظار و خوشبختی بزرگتری را داشتن است      و معنای آن برخی تضاد های کوچک یا بزرگ است که نیاز به رهایی از آنها وجود دارد .

 در صورتی که زرد طرد شده و در وضعیت ششم و هفتم یا هشتم قرار گیرد ،در این صورت معنای قطع امید است و فرد انتخاب کننده آن احساس پوچی  و انزوا کرده یا از دیگران  بریده است . در یک چنین  حالت جدی خصلت روشنی و زود گذر بئدن رنگ زرد بعنوان نامناسب و سطحی تلقی میگردد.

 چنانکه رنگ زرد در وضعیت اول قرار گیرد در این صورت پیگیری تهور و کسب تجربه شدید – به ویژه زیاده روی    در روابط جنسی –وسیله ای خواهد بود که برای گریز از احساس نا امیدی و انزوا بکار گرفته شود .

 زرد موقعی از اهمیت برخوردار است که در وضعیت های دوم تا پنجم نباشد .

 بنفش (5)

بنفش ترکیبی از رنگهای قرمز و آبی است .بنفش میتواند به معنای همانند سازی به عنوان یک ترکیب صمیمانه  و عاشقانه باشد ،یا  می تواند به یک در ک  شهودی و حساس  بیانجامد . و لی خصلت تا حدودی غیر واقعی و خوش خیالانه  آن می تواند به معنای  همانند سازی  به مثابه یک  ناتوانی ا ز لحاظ  تفاوت  قایل  شدن  یا  یک  تزلزل بی تصمیمی باشدکه در هر دو صورت ممکن است بی مسئولیتی بیانجامد .

وقتی که بنفش  در وضعیت هشتم قرار میگیرد به این معناست  که آرزوی داشتن یک صمیمیت  عارفانه با فرد دیگری رد شد ه و یا سرکوب گردیده است زیرا یا جنبه غیر عملی بودن آن اشکار بوده و یا این که شرایط کاملا

نا مناسب بوده است .

بنفش فقط موقعی اهمیت دارد که در وضعیت های سوم و هفتم قرار نگرفته باشد (در مورد زنان باردار و افراد

زیر سن بلوغ در وضعیت اول و دوم )

 قهوه ای (6)

رنگ قهوه ای نشانگر به صورت کاربردی آن در حواس جسمانی است .حالت حسی دارد که مستقیما به جسم مادی (بدن انسان )مرتبط می شود و وضعیت آن در ردیف رنگ  حکایت از شرایط حسی بدن دارد .

اگر نسبت به رنگ قهوه ای بی تفاوتی باشد بهتر است .چراکه یک بدن سالم و کنترل شده کمتر توجه صاحب خود را نسبت به این رنگ جلب میکند .

چنانکه قهوه ای در ردیف اول رنگ قرار گرفته باشد نشانگر نیاز روز افزون به آسایش جسمی و خشنودی حسی است تا بدین طریق از وضعیتی رهایی یابد که موجب یک احساس عدم آسایش میگردد.

هنگامیکه قهوه ای دردیف هشتم قرار میگیرد ،این نیاز به آسایش کلا رد شده است. در اینجا آسایش جسمانی و ارضای حسی به عنوان ضعفی تلقی میشوند که باید بر آنها غلبه کرد .

رد کننده رنگ قهوه ای خود را فردی تصور میکند که از قدرت مقاومت بیشتری برخوردار است و مایل است که به عنوان یک تکرو بدرخشد .

رنگ قهوه ای موقعی اهمیت دارد که در وضعیت های پنجم تا هفتم قرار نگیرد .

 سیاه (7)

سیاه تیره ترین رنگ است و در  واقع  خود را نفی می کند .سیاه نمایانگر مرز مطلقی است که در فراسوی آن زندگی متوقف می گردد، لذا بیانگر فکر پوچی و نابودی است .سیاه  به معنای نه بوده و  نقطه مقابل  بله رنگ سفید است .

سیاه نشانگر ترک علاقه ،تسلیم یا انصراف نهایی بوده و از تاثیر قوی بر هر رنگی که در همان گروه قرار گرفته باشد برخوردار است و خصلت آن رنگ را مورد  تاکید و اهمیت قرار میدهد .هر کس در وضعیت اول آن را انتخاب کند در برابر سرنوشت و یا دست کم در برابر سرنوشت خود قد علم میکند ودر معرض یک رفتار عجولانه و غیر عاقلانه قرار میگیرد .

اگر سیاه در  وضعیت دوم قرار بگیرد شخص  انتخاب کننده آن در مورد  خودش عقیده دارد که مایل به نفی هر چیز دیگری است ،به شرط اینکه وی بتواند واجد تمام صفاتی باشد که رنگ  مورد نظر او در وضعیت اول نشانگر آن میباشد .

سیاه در وضعیت  سوم نشانگر  نیاز به رفتار جبرانی است که از سوی  رنگ ها ی واقع  در وضعیت  اول انجام میشود .نظیر مورد رنگ خاکستری

چنانکه در نیمه اول ردیف اول رنگ قرار گیرند نشانگر اضطراب زیاد و یک منبع دیگر اضطراب هستند .

قرار گرفتن سیاه در وضعیت هشتم از لحاظ آماری رایج ترین وضعیت بوده و بیانگر یک آرزوی کم و بیش طبیعی است که نفی کننده هر چیز نمیباشد و در کنترل اعمال و تصمیمات خود او قرار دارد.

 

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم دی 1393ساعت 10:23 قبل از ظهر  توسط پیرانی  | 

دنیای آزاد و زیبا حق طبیعی کودکان است، این یک هدیه ی ایزدی است، پس آنرا از کودکان نگیریم.....

روز کودک مبارک

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 0:2 قبل از ظهر  توسط پیرانی  | 

  حمد و ستایش خدایی را که در یگانگی خود بلند مرتبه و در تنهایی و فرد بودن بی نظیر است.
چونکه با کودک سر وکارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد 

ضمن عرض سلام و تبریک سال تحصیلی و همچنین روز جهانی کودک به کودکان عزیز و والدین محترم ؛ خوشحالیم که سال تحصیلی را در کنار گل های زندگی شما آغاز کرده ایم .
با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت و جهت ارتقا سطح تربیتی کودکان خود ؛ لازم است نکات زیر را رعایت کنیم .
1- وقت کافی برای فرزندانمان بگذاریم و با حوصله به سوالات آنها پاسخ دهیم.
2-  اگر می خواهیم مطلبی را به فرزند خویش آموزش دهیم هیچ وقت از او نخواهیم که مثل یک فرد بزرگسال بنشیند و به ما گوش دهد.
3- در قالب نمایش و قصه و... آنچه را میخواهیم به کودک آموزش دهیم .
4- آموزش غیر مستقم توأ م با بازی وسرگرمی تاثیر بیشتری به یاد گیری کودک دارد.
5- در حضور کودکان هیچ وقت مشاجره نکنیم .
6-  مشکلات محیط آموزشگاه و کادر آموزشی را درحضور فرزندان خود مطرح نکنید و پیشنهادات و انتقادات خود را محترمانه و دور از چشم کودکان به آموزشگاه انتقال دهید.
7- توانایی های کودکانمان را پر رنگ و ضعف هایشان را کم کم از بین ببریم .
8- بچه ها باید بازیگوشی و شیطنت کنند ولی به آنها یاد بدهیم که به بزرگترها احترام بگذارند .
9-  کودکان را با معنویات آشنا کنیم .
10- به کودکان اجازه دهیم درصورت تمایل درجمع خانواده و دوستان صحبت کنند یا مطلبی را ارایه دهند تا باعث اعتماد به نفس آنها شود.
11- به کودکانمان یاد دهیم که نظافت را رعایت کرده و به حقوق دیگران احترام بگذارند.
12- هنگام خواب کودکان در شب قصه های مناسب بخوانیم و سعی کنیم آنها را با آرامش فکری و روحی بخوابانیم
13-  با فرزندانمان دوست و صمیمی باشیم . کودک درون خود را رها کرده و هم سن و سال آنها شویم تا از بازی با ما لذت ببرند .
14-  از کودک خود در حد توانش انتظار داشته باشیم .
15-  همه کودکان نابغه نیستند ولی ما میتوانیم از آنها نابغه بسازیم .
16- شناخت استعداد های خاص کودکان باعث پیشرفت و موفقیت آنها و صرفه جویی در زمان میشود .
17- مراقبت بیش از حد ترس کودک را بیشتر می کند .
18- در کنار خانواده و فرزندانتان غذا را میل کنید تا به اهمیت و انسجام خانواده فکر کرده و بیاموزند که زندگی در کنار خانواده چه قدر لذت بخش است .
19-  کودکان خود را با دیگران مقایسه نکنیم .
20- به خواسته های فرزندانمان توجه کرده و آن ها را برآورده کنیم ولی مواظب باشیم آنها را شرطی بار نیاوریم .
21- فرمان زندگی را خود در دست داشته باشیم نه فرزندانمان ، چرا که ت جربیات شما در راه حل مشکلات کار ساز است.
22- به فرزندانمان نه گفتن را ا ز کودکی بیاموزیم و در برابر خواسته های نا معقول آن ها قاطعانه و بدون خشم و تهدید برخورد کنیم .
23- مادران گرامی با عشق و منطق فرزندانمان ر ا بزرگ کنیم نه با احساسات و گذشت بیش از حد .
24- برای فرزندانتان برنامه منظمی داشته باشید و موارد زیر را در آن بگنجانید: (خوابیدن وبیدار شدن به موقع ،مسواک زدن ، ورزش ،نظافت شخصی وکمک در امور خانه)
25- اگر از موضوعی رنج می برید و عصبانی هستید سعی کنید با فرزندانتان روبرو نشوید و ناراحتی خود را سر آنها خالی نکنید .چرا که آنها فرشته هایی معصوم و کوچکند ، نه سنگ صبور ما .
26-  کودکان مسئولیت پذیر ، نگرش خوبی نسبت به خود دارند .
27- اشتباهات کودکان فرصت های زندگی آنهاست .
28- نقاشی کودکانتان را با دقت بسیار نگاه دارید چرا که نقاشی زبان درون کودک است و شادی رنج ها و... را در آن به تصویر می کشد .
29-  گوش دادن به موزیک های آرام باعث شادابی کودکان می شود .
30-  فرزندانمان را برای آینده بسازیم و همزمان با عصر تکنولوژی زندگی کنیم .

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 11:55 بعد از ظهر  توسط پیرانی  | 

 

بر پیکر عالم وجود جان آمد              صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن            یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . .

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 8:48 بعد از ظهر  توسط پیرانی  | 

 

سالروز شهادت جانسوز نهال گلشن دین،

نور دیده زهرا، سپهر دانش و بینش،

امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 8:42 بعد از ظهر  توسط پیرانی  | 

 

سالمند عزیز! نگاهت پرمعناست، سخنت پربهاست و رفتارت گنج تجربه هاست. 

                                                   روزت مبارک!

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 8:37 بعد از ظهر  توسط پیرانی  | 

تبریک به تو که در میان شعله های آتش، پیام آور ایستادن و سرخ زیستن هستی


                                                           روزت مبارک

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 8:30 بعد از ظهر  توسط پیرانی  | 

پلیس به بابام گفت : این دزد همه وسایل خانه شما را دزدیده . می توانید او را ببخشید ؟

من گفتم : بابا او را ببخش ... چون آمپولهای من را هم دزدیده است .

 بابام همیشه می گوید دوست دارم بچه شوم . یک روز رفتیم دارو خانه . به بابام گفتم :

حالا می توانید بچه بشوید آمپول من را بزنید ؛ بعدش هم گریه کنید !

 مادر بزرگ من خیلی پیر است . دست هایش می لرزد . وقتی او آمپول من را می زند ؛

اصلا دردم نمی آید . چون که آمپول را به تشک می زند نه به من !

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 8:21 بعد از ظهر  توسط پیرانی  | 

روی رود یک پل بود. کنار پل یک گل بود.دور و بر گل ؛پر از سنگ بود.گله خیلی قشنگ بود.

گوسفند به پل رسید . گل را دید و گفت : ((بخورمت یا نخورمت ؟))

گل گفت : نخور ؛ نخور ! هر کی من را بخورد سنگین می شود . می افتد  توی رود  غمگین

می شود.گوسفند گل را نخورد از روی پل رد شد و رفت .

بز به پل رسید . گل را دید و گفت : بخورمت یا نخورمت ؟   گل گفت : نخور ؛ نخور ! هر کی

من بخورد سنگین می شود . می افتد توی رود ؛  غمگین می شود .  بز هم گل  را  نخورد

از روی پل رد شد و رفت .

گاو  به پل رسید . گل را دید ؛  خندید .  گل ترسید . گاو  گفت : بخورمت یا نخورمت ؟   گل

گفت : نخور ؛ نخور ! هر که من را بخورد   سنگین می شود .  می افتد توی رود  ؛ غمگین

می شود.

گاو گفت : گل خوش رنگ و رو ؛ دروغ نگو ! من تو را می خورم و نمی افتم توی رود ! گاو

گل را خورد و از خوردنش لذت برد . اما تا پایش را گذاشت روی پل ؛ پل گفت ترق ؛ توروق

گاو از ترس چشمهایش را بست . پل شکست و گاو افتاد توی رود . قصه ما همین بود.

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 8:4 بعد از ظهر  توسط پیرانی  | 

جو ک جوک :

جوجه به جای جیک جیک ؛ می گفت جوک جوک همه غش غش می خندیدند.

 پارک:

بچه : بابا من را می بری پارک ؟

بابا: نه الان کار دارم !

بچه : فردا می بری؟

بابا : فرداهم کاردارم .

بچه : جمعه می بری ؟

بابا: چه خبر است ؟ هر روز که آدم نمی رود پارک!

 اشتباهی:

دکتر : وای وای گلویت پر از چرک است .

بچه : پس اشتباهی آماده ام پیش شما باید می رفتم حمام .

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 4:39 بعد از ظهر  توسط پیرانی  |